Skip Navigation or Skip to Content
X
FAROJ kal.bised.
1. I zhduk a i vras të gjithë, shfaros. I faroi armiqtë. Ia faruan asqerët pashës.
2. Shkatërroj në shkallë të gjerë, prish, rrënoj krejt; shkretoj. I faroi e ftohta pemët. E faroi vendin armiku.
3. E mbaroj diçka, e ha të tërë, s’lë asgjë pa ngrënë. E faroi mishin. I faroi dhitë ujku.
4. I nxjerr a i marr farat një fryti, kallirit të drithërave etj. Faroj lirin.
5. jokal. shih FAROHEM 1,
6.