Skip Navigation or Skip to Content
X
FAROSH mb.
1. Që ka shumë fara brenda, faranik. Pjepër (trangull) farosh.
2. Që lihet a ruhet për farë, farës. Misër farosh.