Skip Navigation or Skip to Content
X
FËRKAT kal.
1. Ha te gjithë ushqimin, e përlaj; ha shumë. E fërkati gjellën.
2. E përdor diçka pa rregull e pa përfitim, e prish menjëherë, e harxhoj kot (edhe fig.). E fërkati pasurinë. Fërkat kohën.