Skip Navigation or Skip to Content
X
FËRKIMOR mb.gjuh.
1. Që përftohet nga kalimi i ajrit me fërkim nëpër një hapësirë të ngushtë midis dy organeve të të folurit. Tingull fërkimor. Bashkëtingëllore fërkimore.
2. si em. ~E, ~JA f. sh. ~E, ~ET. Tingull fërkimor.