Skip Navigation or Skip to Content
X
FEJOJ kal.
Jap pëlqimin për fejesën e djalit, të vajzës, të motrës etj. me dikë; bëj e shpall fejesën e djalit, të vajzës, të motrës etj.; lidh me fejesë një çift. Fejoi djalin (nipin). Fejoi vajzën (motrën).