Skip Navigation or Skip to Content
X
FEKALE f.vet.sh.libr.
Jashtëqitjet e njeriut. Grumbullojnë fekalet. Plehërojnë me fekale.