Skip Navigation or Skip to Content
X
FEMËRI f.përmb.
Tërësia e femrave, gratë dhe vajzat. Gjithë femëria.