Skip Navigation or Skip to Content
X
FEMOHUES mb.
1. Që mohon fenë e tij dhe përqafon një fe tjetër; që mohon fenë, që nuk beson.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit.