Skip Navigation or Skip to Content
X
FENIKAS m.sh.hist.
Pjesëtar i popullsisë së shtetit të lashtë të Fenikisë.
FENIKAS mb.hist.
Që ka të bëjë me Fenikinë ose me fenikasit, që është karakteristik për Fenikinë ose për fenikasit, i Fenikisë ose i fenikasve; që është krijuar nga fenikasit. Populli fenikas. Anijet fenikase. Gjuha (kultura) fenikase. Alfabeti fenikas.