Skip Navigation or Skip to Content
X
FIGURATIV mb.
1. Që paraqit a pasqyron me figura (me fotografi, me grafikë etj.), në mënyrë të gjallë e konkrete diçka nga realiteti; që bëhet me anë të figurave; që mbështetet a bazohet në figura. Mjete figurative. Agjitacion figurativ. Kujtesë figurative.
2. I figurshëm. * Artet figurative shih tek ART,~I
3. Paralelizëm figurativ let. shih te PARALELIZ/ËM,~MI
4.