Skip Navigation or Skip to Content
X
FIGURSHËM mb.gjuh.
Që nuk përdoret në kuptimin e vet të drejtpërdrejtë, po në një kuptim të prejardhur, i cili lidhet me të parin nëpërmjet ngjashmërisë, krahasimit etj.; që shpreh diçka nëpërmjet një figure (p.sh. një rreze shprese, vale a ndjenjash etj.). Fjalë (shprehje) e figurshme. Kuptim (përdorim) i figurshëm. Në mënyrë të figurshme.