Skip Navigation or Skip to Content
X
FIJEDENDUR mb.
Që i ka fijet të dendura; kund. fijerrallë. Pëlhurë fijedendur.