Skip Navigation or Skip to Content
X
FIJEZOJ kal.
1. Ndaj në fije, bëj fije-fije; e bëj fije. Fijezoj leshin.
2. jokal. vet. veta III. Lëshon penjëza, krijoj fije.