Skip Navigation or Skip to Content
X
FIJEZOR mb.
Që është si fije; që është fije-fije. Trup fijezor. Lëndë fijezore.