Skip Navigation or Skip to Content
X
FIKË f.
Shkatërrim, rrënim i plotë i dikujt a i diçkaje; e keqe e madhe, fatkeqësi (edhe fig.). Fika e shtëpisë. I erdhi fika.