Skip Navigation or Skip to Content
X
FILTRUAR mb.
Që është pastruar duke kaluar nëpër filtër, që është filtruar; i kulluar. Ujë (lëng, ajër) i filtruar.