Skip Navigation or Skip to Content
X
FINANCË f.sh.
1. kryes. sh. Mjetet monetare që ka shteti, gjendja e tyre, qarkullimi i tyre dhe veprimet që kryhen me to. Financat shtetërore. Ministria e Financave. Seksioni i financës.
2. Fushë e veprimtarisë ekonomike shtetërore që përfshin mjetet monetare dhe veprimet që kryhen me to; degë e administratës shtetërore që merret me këto mjete e veprime; zyra që bën këto veprime. Puna (detyrat) e financës.
3. bised. Tërësia e parave që ka dikush. Si është nga financa?