Skip Navigation or Skip to Content
X
FINANCIER m.sh.
1. vjet. Specialist në financë; ai që kryente veprimet financiare. Financieri i ministrisë (i nënprefekturës).
2. Kapitalist që zotëron mjete të shumta financiare dhe kryen veprime të mëdha me to.