Skip Navigation or Skip to Content
X
FINANCUES mb.
Që i jep dikujt mjetet e nevojshme financiare, që financon dikë. Shoqëri financuese. Organi financues.