Skip Navigation or Skip to Content
X
FINJOS kal.
1. Fut në finjë një rrobë për ta zbutur para se ta laj me sapun e me ujë të pastër, ziej në finjë; laj me finjë. Finjos rrobat.
2. Vë në finjë për t’u zbutur, për t’u dale hidhërimi a lëvorja (për disa lloje pemësh kur i bëjmë reçel, për kokrrat e misrit para se t’i ziejmë etj.). Finjos kokrrat e misrit. Finjosin arrat e njoma për reçel.