Skip Navigation or Skip to Content
X
FIRIFIU mb.thjeshtligj.mospërf.
Fare i papjekur e mendjelehtë, që e ka mendjen si veriu. Është firifiu nga mendja. * Ia bëri mendjen firifiu dikujt ia mori mendjen, e bëri për vete; ia ngriti mendjen për diçka. E ka mendjen firifiu është mendjelehtë, është si veriu.