Skip Navigation or Skip to Content
X
FISH fjalëform.
Pjesë e dytë e fjalëve të përbëra, që tregon se numri a madhësia është rritur aq herë sa shprehet në pjesën e parë (p.sh. dyfish, pesëfish, dhjetëfish etj.).