Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALËBUTË mb.
Që flet me fjalë të buta e që bisedon shtruar, që nuk nxehet e nuk përdor shprehje të vrazhda; kund. fjalëvrazhdë.