Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALËFORMIM m.gjuh.
Formimi i fjalëve të reja në një gjuhë me mënyra e me mjete të ndryshme, si rrugë kryesore për pasurimin e fjalorit të saj. Fjalëformim me parashtesa (me prapashtesa). Mënyrat (tipat) e fjalëformimit.