Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALËFORMUES mb.gjuh.
Që ka të bëjë me formimin e fjalëve në një gjuhë, që i përket fjalëformimit, i fjalëformimit; që shërben për të formuar fjalë të reja. Mjetet fjalëformuese. Tema fjalëformuese. Morfemë fjalëformuese.