Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALËKEQ mb.
Që e ka zakon të flasë keq për të tjerët; që flet keq për dikë; shtiekeq; kund. fjalëmirë.