Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALËKURSYER mb.
Që flet rrallë e me fjalë të matura, që i ka fjalët të kursyera. Tregohej fjalëkursyer.