Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALËMADH mb.
Që flet shumë, fjalëshumë; që mburret me fjalë të mëdha. Njeri fjalëmadh. Demagogji fjalëmadhe.