Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALËMATUR mb.
Që është i matur kur flet, që mendohet mirë para se të flasë.