Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALËMIRË mb.
Që e ka zakon të flasë mirë për të tjerët; që flet mirë për një tjetër; kund. fjalëkeq.