Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALËNDRYSHUES mb.gjuh.
Që ka të bëjë me eptimin, që i përket eptimit, i eptimit. Ndajshtesë fjalëndryshuese.