Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALËRËNDË mb.
Që e ka zakon të përdorë fjalë të rënda e fyese, që shprehet me fjalë të rënda e të vrazhda; i panjerëzishëm. Me mirë memec se fjalërëndë. fj.u.