Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALËSHPATË mb.
Që flet drejt e me guxim, që e thotë hapur e në mënyrë të prerë gjithçka; që i pret gjuha si shpatë, që e ka gjuhën shpatë.