Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALËSHTRUAR mb.
1. Që bisedon shtruar e qetë me të tjerët, që flet shtruar e në mënyrë të matur. Fjalështruar e gojëmjaltë.
2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Fjalështruari - punëmbaruari. fj. u.