Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALËTOJ jokal.
Bëj fjalë me dikë për të mbrojtur një pikëpamje, hahem me të për diçka; zihem a grindem me fjalë. U fjalëtuan kot.