Skip Navigation or Skip to Content
X
FJALORTH m.sh.
1. Fjalor i vogël.
2. Listë fjalësh që jepen në fund të një teksti shkollor a të një botimi tjetër, të renditura sipas alfabetit dhe që shpjegohen ose përkthehen në një gjuhë tjetër.