Skip Navigation or Skip to Content
X
FLEGROJ kal.
E ndaj në flegra diçka, e bëj thela-thela. Flegroj një cung.