Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETANËTARËSI f.sh.
Dokument që tregon anëtarësinë e dikujt në një bibliotekë, në një klub etj. Pajisem me fletanëtarësi.