Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETANKETË f.sh.
Një copë letër me një varg pyetjesh për çështje të caktuara, të cilave u jepen përgjigjet përkatëse. Shpërndaj fletanketat. I përgjigjem fletanketës. Plotësoj (mbush) fletanketën.