Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETAR m.sh.
1. Guri i sipërm i mullirit; mokërr.
2. Dru si levë, që përdoret për të ndaluar rrotullimin e pendës së mullirit.