Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETARTË mb.poet.
Që i ka fletët të shndritshme si ar.