Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËBIRUESE f.
Sëmundje që prek gjethet e bimëve dhe i bën ato vrima-vrima.