Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËDALJE f.sh.
1. Dokument që vërteton daljen e mallit nga një depo, nga një magazinë etj.; kund. fletëhyrje. Lëshoj fletëdaljen. I shoqëruar me fletëdalje.
2. Dokument që vërteton ose lejon daljen e dikujt nga spitali ose nga një vend tjetër. Plotësoj fletëdaljen.