Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËGARANCI f.sh.
Dokumenti që prodhuesi a shitësi i jep blerësit, me të cilin ai e siguron për cilësinë e mallit, fleta e garancisë.