Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËGJERË mb.
Gjethegjerë; kund. fletëngushtë. Bimë fletëgjerë. Dafinë (panjë) fletëgjerë.