Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËHAPËT mb.
Që i ka gjethet të hapëta; gjethegjerë. Dru fletëhapët.