Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËHYRJE f.sh.
1. fin. Dokument që vërteton hyrjen e një malli në një depo, në një magazine etj.; kund. fletëdalje. Bëj fletëhyrjen.
2. Dokument që lejon dikë të hyjë në një qendër pune, në një institucion etj. Dorëzoj fletëhyrjen. Kontrolloj fletëhyrjen. I pajisur me fletëhyrje.