Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËKËRKESË f.sh.zyrt.
Dokument zyrtar ku paraqitet kërkesa për një mall etj. Marr në bazë të fletëkërkesës.