Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËLAVDËRIM m.sh.
Dokument i emulacionit socialist, që i jepet dikujt për përfundime të mira në punë, në stërvitjen ushtarake, në mësime, në aksione etj. Mori (iu dha) fletëlavdërim. U ndanë fletëlavdërimet.