Skip Navigation or Skip to Content
X
FLETËLIDHJE f.sh.
Dokument që vërteton anëtarësinë e dikujt në Partinë e Punës të Shqipërisë, kur ai ndërron qendrën e punës ose të banimit. Marr fletëlidhjen.